• Inregistrare
Eroare
  • Error loading feed data

despre noi

Liceul Alexandru cel Bun Botoşani este o instituţie de învăţământ ce promovează o educaţie fundamentată pe principii şi valori europene, capabilă să formeze caractere neschimbătoare şi puternice, premisă a reuşitei în plan academic, ocupaţional şi social al tuturor elevilor săi. Liceul îşi propune, de asemenea, să dezvolte un parteneriat real între elevi, profesori, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi economici.

Din această perspectivă, şcoala este în egală măsură preocupată de crearea unui climat favorabil studiului şi învăţării continue atât pentru elevi, cât şi pentru personalul şcolii. Sunt încurajate cercetarea, studiul individual, competenţa şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice care predau în şcoală, condiţii ale formării deprinderilor prin dezvoltarea competenţelor transferabile şi a atitudinilor bazate pe valori.

Misiunea şcolii este să ofere locuitorilor din zona 1 a judeţului Botoşani (şi nu numai), tinerilor şi adulţilor, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, şanse egale de instruire şi educaţie de calitate la standardele UE.

CE OFERIM?Îndrumarea unui colectiv profesoral cu experienţă şi vocaţie. Un spaţiu adecvat de învăţare: 3 laboratoare informatică; laboratoare de fizică, chimie, biologie; cabinete de limba română, limbi străine, istorie; 2 laboratoare tehnologice; 7 ateliere şcoală; cabinet psiholog şcolar; cabinet medical; bibliotecă şi sală de lectură (14.788 volume); Centru de Documentare şi Învăţare; Internat şi cantină


AVANTAJE:

  • Programe educaţionale oferite elevilor:

Programul “ Educaţia pentru performanţă”; Programul de susţinere a elevilor cu dificultăţi de învăţare; Programul de susţinere a elevilor proveniţi din medii defavorizate; Programul de orientare şi consiliere privind cariera; Programe“Educaţia pentru sănătate” şi “Educaţia ecologică”, Programul de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală.

  • Discipline opţionale diverse şi atractive

Fashion design, Quilting, Protecţia mediului, CLIL, Competenţe de comunicare în limbile franceză şi engleză, Matematică aplicată etc.

  • Practică la diferiţi agenţi economici de profil:

S.C. Jatex S.A.; S.C. Serconf S.A.; S.C. Formens S.R.L.

  • Posibilitatea de obţinere a certificatului de competenţe profesionale, nivelul 3 de calificare;

  • Burse de studiu pentru elevii şcolii profesionale, burse de merit şi sociale¸

  • Participarea la diverse proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale - Proiect Comenius „Eco-responsible? Yes, we can!”, Proiect Leonardo, Proiect „Comenius Saffety Net School”.

Elevii şcolii s-au clasat pe primele locuri la toate etapele naţionale ale Olimpiadei Interdisciplinare Tehnice, la Concursul Naţional de Fizică “Ştefan Procopiu”, la olimpiadele judeţene de: limba română, limba franceză, limba engleză, biologie, geografie, istorie, discipline tehnice. Numeroase universităţi din ţară au trimis şcolii scrisori de felicitare pentru performanţele şi competenţele absolvenţilor noştri şi pentru contribuţia şcolii la educarea acestora. Şi în activităţile extracurriculare elevii şcolii au obţinut: Marele Premiu şi alte premii la Festivalurile judeţene şi naţionale ale Teatrelor pentru Licee, la Festivalurile Limbilor Moderne, Trofee şi premii anuale la Festivalul de folclor “Dorule, floare de rouă”, Trofeul Festivalului “Întâlnirile Prieteniei” – Franţa, Locul I in Proiectul European”Ştafeta Tinerilor pentru Europa”, Premiul I la Concursul Naţional „Împreună pentru viitor” – Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, Premiul I de excelenţă în cadrul concursului de proiecte Săptămana Educaţiei Globale. Activităţile educative extracurriculare sunt diverse, răspunzând dorinţei de a valorifica toate aptitudinile individuale în contextul pregătirii pentru adaptarea la valorile şi atitudinile lumii contemporane.

Comunicate de presă

Copyright © 2020. Liceul Alexandru Cel Bun Botosani. Dezvoltat de OTI Computers - magazin online IT

login

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.