• Inregistrare
Eroare
 • Error loading feed data

Tematică orientativă a Consiliului profesoral

 

Tematică orientativă a Consiliului profesoral

An şcolar 2013-2014 –

 

 1. I. Normare personalului pentru anul şcolar 2013-2014; validare calificative/fişă de evaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, an şcolar 2012-2013; pregătirea începerii anului 2013-2014: regulamente, proceduri, procese-verbale, lectorat cu părinţii, adeverinţe medicale, consfătuiri; validare rezultate elevi, urmare a sesiunilor de încheiere a situaţiei şcolare, diferenţe, corigenţe; prezentare Raport/plan de măsuri, urmare a inspecţiei şcolare generale. – septembrie 2013

 2. Raport privind starea învăţământului pentru anul şcolar 2012-2013; Plan managerial al directorului pentru anul şcolar 2013-2014; validare Regulament intern actualizat; prezentare RAEI; pregătire bacalaureat 2014; proceduri interne; probleme curente. – octombrie 2013

 3. Propuneri pentru Proiectul planului de şcolarizare 2014-2015; Metodologia de mobilitate a personalului didactic pentru anul şcolar 2014-2015; organizare clase de frecvenţă redusă; probleme curente. – noiembrie – decembrie 2013

 4. Situaţia normării pentru anul şcolar 2014-2015; încheierea situaţiei şcolare pentru semestrul I, an şcolar 2013-2014; proceduri; probleme curente. – ianuarie 2014

 5. Raport al directorului privind starea învăţământului pentru semestrul I, an şcolar 2013-2014; avizare CDS/CDL pentru anul şcolar 2014-2015; probleme curente. – februarie 2014

 6. Analiză rezultate simulare examen naţional de bacalaureat 2014, măsuri de remediere; probleme curente. – martie 2014

 7. Prezentare Strategie de marketing educaţional – definitivarea echipelor pentru popularizări şi Târgul liceelor 2014; probleme curente. – aprilie 2014

 8. Prezentare comisii pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de competenţe a examenului naţional de bacalaureat şi de certificare a competenţelor profesionale; încheierea situaţiei şcolare pentru elevii claselor terminale; înscrierea elevilor la examenul naţional de bacalaureat 2014; programarea examenelor de încheiere a situaţiei şcolare şi de corigenţe pentru elevii claselor terminale; probleme curente. – mai 2014

 9. Încheierea situaţiei şcolare pentru elevii claselor IX-XI; programarea examenelor de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi/corigenţe, diferenţe; probleme curente. – iunie 2014

 10. Analiza rezultatelor la examenul de bacalaureat 2014; încheiere situaţie tehnic; probleme curente. – iulie 2014

 11. Evaluare activitate cadre didactice an şcolar 2013-2014; probleme curente. – august 2014.

           Director,                                                                               Director adjunct,

Prof. Vreme Iuliana Maria                                                         Prof. Foltea Nicoleta

 

Comunicate de presă

Copyright © 2020. Liceul Alexandru Cel Bun Botosani. Dezvoltat de OTI Computers - magazin online IT

login

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.