• Inregistrare
Eroare
 • Error loading feed data

Concurs ocupare post Bibliotecar

Anunţ

LICEUL “ALEXANDRU CEL BUN”, BOTOŢANI, organizează concurs în data de 09.10.2013, ora 9,00, pentru ocuparea postului de: Bibliotecar şcolar, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biblioteca Liceului ”ALEXANDRU CEL BUN”BOTOŞANI.

Cerinţe, competenţe şi abilităţi cerute candidaţilor:

 1. absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţămînt superior,  profilul filologie, dacă au urmat şi studii postliceale sau postuniversitare de biblioteconomie în instituţii de învăţămînt superior sau centre de perfecţionare acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale, sau au studiat în timpul şcolarizării discipline de profil din domeniul biblioteconomiei, sau sunt înscrişi la un curs de bilioteconomie;

 2. experienţa de minim trei ani într-o bibliotecă constituie un avantaj;

 3. cunoaşterea standardelor şi a bibliografiei de specialitate aferente domeniului;

 4. Windows (nivel mediu); Microsoft Office (nivel mediu); Tehnologii Internet (nivel mediu);

 5. abilităţi de lucru în echipă;

 6. abilităţi de comunicare şi relaţii publice;

 7.  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

Concursul va consta în următoarele probe:

Pentru a putea fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină la fiecare probă minim nota 8. Va fi selectat cadidatul care a obţinut minim nota 8 (0pt) la toate probele de concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor.

 • probă scrisă – 50%;

 • probă practică (cunoştinţe de calculator) – 10%;

 • interviu – 40%.

Nota finală se va calcula după cum urmează: (P.S. * 0,4 + P.P. * 0,1 + I * 0,5 )..

Bibliografie

 • Legea Bibliotecilor, nr. 334 / 31. 05. 2002, republicată şi actualizată.

 • Legea Educaţiei NaţionaleLegea nr. 1/2011

   

Comunicate de presă

Copyright © 2020. Liceul Alexandru Cel Bun Botosani. Dezvoltat de OTI Computers - magazin online IT

login

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.