• Inregistrare
Eroare
 • Error loading feed data

FIŞA DE ATRIBUŢII ALE MEMBRILOR C.E.A.C.

 

 

 

FIŞA DE ATRIBUŢII ALE  MEMBRILOR C.E.A.C.

 

Anexă la Fişa cadru a postului

 

An școlar 2013-2014

 

 

 

       ATRIBUŢIILE COORDONATORULUI OPERATIV

 

Prof. Vreme Iuliana Maria

 

 

 

Coordonatorul comisiei supraveghează activitatea de informare a tuturor celor interesaţi de calitatea actului educaţional în ceea ce priveşte acţiunile comisiei.

 

 

 

Atribuţii:

 

  • Coordonează activitatea C.E.A.C., asigurând funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii;

  • Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii Liceului „Alexandru cel Bun” Botoşani;

  • Evaluează:

 

   • domeniul  capacitate instituţională;

   • management strategic şi operaţional (documente proiective, organizare internă, sistem de comunicare, regulamente interne);

   • baza materială (spaţii şcolare, spaţii administrative, materiale şi mijloace de învăţământ, documente şcolare);

   • managementul personalului (angajarea şi evaluarea personalului didactic auxiliar şi a celui nedidactic);

   • domeniului  eficacitate educaţională; 

   • activitatea ştiinţifică şi metodică;

   • activitatea financiară.

 

 

 

ATRIBUŢIILE RESPONSABILULUI C. E. A. C.

 

Prof. Achihăiței Mihaela Cornelia

 

 

 

 • Răspunde de întocmirea la termen a Raportului anual de evaluare internă a calităţii educaţiei, a Planului de îmbunătăţire şi a Planului de acţiune al comisiei împreună cu toţi membrii comisiei;

 • Întocmeşte rapoartele periodice de monitorizare internă;

 • Întocmeşte rapoarte prezentate în Consiliul de administraţie.

 

 

 

ATRIBUŢIILE MEMBRILOR  C. E. A. C

 

 

 

Prof. Ing. Ciobanu Doina – secretar al Comisiei

 

 • Redactează Procesele-verbale ale şedinţelor comisiei;
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare, evaluare, evidenţă la nivelul comisiei;
 • Evaluează :

 

   • domeniul eficacitate educaţională;

   • activitatea ştiinţifică şi metodică;

   • evaluarea corpului profesoral;

 

 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

 

 

 

 

 

     Prof. Loghin Ana Maria

 

 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare, evaluare, evidenţă la nivelul comisiei;
 • Evaluează :

 

   • domeniul eficacitate educaţională;

   • realizarea  curriculumului;

   • performanţe şcolare (monitorizarea progresului şcolar în funcţie de obiectivele stabilite);

   • performanţe extraşcolare;

 

 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

 

         

 

     Prof. Burduja Dinu

 

 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare, evaluare, evidenţă la nivelul comisiei;
 • Evaluează :

 

-          domeniul eficacitate educaţională;

 

   • monitorizează frecvenţa ;

   • performanţe şcolare (proceduri de optimizare a evaluării);

 

 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

 

 

 

     Prof. Foltea Nicoleta

 

 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare, evaluare, evidenţă la nivelul comisiei;
 • Evaluează :

 

-          domeniul eficacitate educaţională;

 

-          evaluează oferta CDS;

 

  • activitatea cu C.E.S. 

 

 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

 

 

 

Prof. Gutter Lili Ana

 

 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare, evaluare, evidenţă la nivelul comisiei;
 • Evaluează :

 

-          domeniul eficacitate educaţională;

 

-          evaluează oferta CDS;

 

  • activitatea cu C.E.S. 

 

 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

 

 

 

 

 

Rotariu Tania – vicepreşedintele Asociaţiei de părinţi

 

 • Asigură  comunicarea cu beneficiarii şi clienţii educaţiei pentru o implicare activă şi responsabilă în viaţa şcolii.

 

 

 

Alexa Cătălin – reprezentant al Consiliului Local

 

 • Menţine dialogul şi parteneriatul cu întreaga comunitate locală, asigură participarea comunităţii la viaţa şcolii.

 

 

 

Epureanu Iuliana Cătălina – elevă în clasa a XI-a C

 

 • Asigură  comunicarea cu beneficiarii educaţiei pentru o implicare activă şi responsabilă în procesul educativ.

 

 

 

 

 

Întocmit,

 

secretar CEAC

 

prof. ing. Doina Ciobanu

 

Comunicate de presă

Copyright © 2018. Liceul Alexandru Cel Bun Botosani. Dezvoltat de OTI Computers - magazin online IT

login

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.