• Inregistrare

Lasă-ne să-ţi fim a doua casă în anii de adolescenţă şi să te pregătim pentru viaţă!

PROIECT COMENIUS

Bine ai Venit

Bine ati venit pe site-ul nostru
Liceul Alexandru cel Bun Botoşani este o instituţie de învăţământ ce promovează o educaţie fundamentată pe principii şi valori europene, capabilă să formeze caractere neschimbătoare şi puternice, premisă a reuşitei în plan academic, ocupaţional şi social al tuturor elevilor săi. Liceul îşi propune, de asemenea, să dezvolte un parteneriat real între elevi, profesori, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi economici. Din această perspectivă, şcoala este în egală măsură preocupată de crearea unui climat favorabil studiului şi învăţării continue atât pentru elevi, cât şi pentru personalul şcolii. Sunt încurajate cercetarea, studiul individual, competenţa şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice care predau în şcoală, condiţii ale formării deprinderilor prin dezvoltarea competenţelor transferabile şi a atitudinilor bazate pe valori..

citeste...

Comunicate de presă

Copyright © 2020. Liceul Alexandru Cel Bun Botosani. Dezvoltat de OTI Computers - magazin online IT

login

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.